หน้ากีฬา นัมเบอร์เกมส์ คาสิโนเกมส์ เกมส์เล่นสด เล่นทันที
รูเล็ต

Live Roulette เล่นด้วยเจ้ามือออนไลน์และโต๊ะ Roulette จริง เราใช้ กติกา Roulette ของยุโรปมาตรฐาน

กติกา Roulette ของยุโรป
ในเกม Roulette ของยุโรปมีทางที่วางเดิมพัน roulette หลายทางที่ไม่เหมือนกัน แต่ละเดิมพันประกอบด้วยกลุ่มตัวเลขที่ไม่เหมือนกันและมีการแบ่งสรรที่ไม่เหมือนกัน อัตราการจ่ายของการเดิมพันทั้งหมดดัง"ตารางคิดรางวัล"ต่อไป

STRAIGHT UP
ท่านสามารถวางเดิมพันทุกตัวเลข รวมถึง 0 โดยวางชิปบนศูนย์กลางของตัวเลขนั้นๆ เงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้แสดงบนโต๊ะ Roulette (ดูเครื่องหมาย มากสุด)

BET SPLIT
ท่านสามารถวางเดิมพัน บนตัวเลขสองตัวโดยวางชิปบนไลน์ที่แบ่งแยกเลขสองตัวนั้นๆ ิเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุดคูณด้วยสอง

เดิมพัน STREET
การเดิมพันเส้นที่มีสามตัวเลข (หนึ่ง street) วางชิปบนขอบเขตไลน์บนโต๊ะ roulette จุดสุดท้ายของเส้น คือเงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วยสาม

เดิมพัน CORNER
ท่านสามารถวางเดิมพันตัวเลขสี่ตัวโดยวางชิปบนมุนซึ่งเลขสี่ตัวนั้นบรรจบกัน คือเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วยสี่

เดิมพันสี่
ท่านสามารถวางเดิมพันตัวเลข 0, 1, 2, และ 3 โดยวางชิปบนขอบเขตไลน์ ซึ่งมีไลน์ระหว่าง 0 และเส้นแรกตัดกัน คือเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วยสี่

เดิมพันไลน์
ท่านสามารถวางเดิมพันบนการเดิมพัน Street ทั้งสอง (นั่นคือ ตัวเลขหกตัวอยู่ในสองเส้น เส้นละสามตัว) โดยวางชิปของท่านบนขอบเขตไลน์บนโต๊ะ roulette ซึ่งไลน์นั้นแบ่งแยกสองเส้นที่ตัดกัน คือเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วยหก

เดิมพันคอลัมน์
มีช่องที่ระบุด้วย "2 ต่อ 1" อยู่ส่วนตํ่าที่สุดของแต่ละคอลัมน์ของตัวเลข ท่านสามารถวางเดิมพันตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์เดียวโดยวางชิปส์บนข่องใดก็ได้ หากตัวเลขใดในคอลัมน์ที่ได้เลือกถูกฮิต ท่านจะได้รับเงินเดิมพัน 2:1; 0 เป็นตัวเลขที่เสียเงินเดิมพัน คือเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วยสิบ

เดิมพันโหล
ท่านสามารถวางเดิมพันบนกรุ๊ปที่มีตัวเลข 12 ตัวโดยวางชิปในหนึ่งในสามช่องที่ระบุด้วย "1st 12," "2nd 12," หรือ "3rd 12." หาก 12 ตัวเลขใดที่ได้เลือกถูกฮิต ท่านจะได้รับเงินเดิมพัน 2:1; 0 เป็นตัวเลขที่เสียเงินเดิมพัน คิอเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วยสิบ

เดิมพันแดง / ดำ คู่ / คี่ ตํ่า / สูง
ท่านสามารถวางเดิมพันในช่องที่อยู่ตามข้างยาวของโต๊ะ ซึ่งประกอบด้วยครึ่งส่วนของตัวเลขบนโต๊ะ roulette (รวม 0) แต่ละช่องประกอบด้วย 18 ตัวเลข ท่านจะได้รับเงิน เดิมพันเท่ากับเงินที่พนัน (1 ต่อ 1) 0 เป็นตัวเลขที่เสียเงินเดิมพัน คือเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน Straight Up มากสุด คูณด้วย 20

โต๊ะเดิมพันน้อยสุด
โต๊ะเดิมพันน้อยสุด หมายความว่าเงินเดิมพันของท่านทั้งหมดรวมกัน (เงินเดิมพันรวมของท่าน) อย่างน้อยต้องเท่ากับจำนวนน้อยสุดที่แสดงบนโต๊ะ (ดูเครื่องหมาย น้อยสุด)

ตารางตัวเลขที่ชนะ
ตารางตัวเลขที่ชนะแสดงผลการหมุน 13 รอบที่แล้ว

ตารางคิดรางวัล

ฝาปิดชิป เทอม เงินจ่าย
1 ตัวเลข Straight Up 35 ต่อ 1
2 ตัวเลข เดิมพัน Split 17 ต่อ 1
3 ตัวเลข เดิมพัน Street 11 ต่อ 1
4 ตัวเลข เดิมพัน Corner 8 ต่อ 1
5 ตัวเลข เดิมพันสี่ 8 ต่อ 1
6 ตัวเลข เดิมพันไลน์ 5 ต่อ 1
12 ตัวเลข เดิมพันโหลหรือเดิมพันคอลัมน์ 2 ต่อ 1
18 ตัวเลข เดิมพันแดง / ดำ คู่ / คี่ ตํ่า / สูง 1 ต่อ 1


หมายเหตุ
ท่าน สามารถวางเดิมพันที่เกี่ยวพันกับตัวเลขสอง สามหรือสี่ตัว อย่างเช่น ใช้ด้วย 0 ท่านสามารถวางเดิมพันบน 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, หรือ 1+2+3+0.

วิธีการเล่น:
เมื่อท่าน เข้าไปในเกม อาจมีรอบเกมที่กำลังดำเนินการยังไม่จบ โปรดรอสักครู่จนกระทั่งรอบเกมที่ดำเนินการจบแล้ว ท่านก็สามารถวางเดิมพันของท่าน

เลือกชิปโดยคลิกบนชิปที่มีค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านต้องการ แล้วคลิกในขอบเขตในการรับแทงบนโต๊ะเพื่อวางเดิมพันของท่าน (วิธีการวางเดิมพันโปรดอ่านหมวดกติกา Roulette ของยุโรป) ทุกครั้งที่คลิกในขอบเขตนี้จะเพิ่มชิปหนึ่งอันในเงินเดิมพัน เลือกชิปอื่นหากท่านต้องการ เพิ่มเงินเดิมพันด้วยจำนวนอื่นๆ คลิกขวาในขอบเขตนี้ครั้งหนึ่งถอนชิปออกหนึ่งอัน ท่านสามารถเดิมพันหลายชิปในหลายขอบเขตในเวลาเดียวกัน

ท่าน มี เวลาจำกัด ตั้งแต่เกมรอบใหม่ เริ่มขึ้นจนถึงวางเงินเดิมพัน หลังจากนั้นรอบใหม่จะหมุนและหากท่านชนะ ท่านจะได้รับเงินเดิมพัน ท่านสามารถข้ามตาของท่านโดยแค่ไม่วางเดิมพันใดๆบน โต๊ะเท่านั้น เมื่อจบการวางเดิมพันของท่านแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง

ทิป:
ท่านมีสิทธิ์เลือกให้ทิปเจ้ามือ การให้ทิป วางชิปส์บนที่วาง " ทิป " (เหมือนกันกับวางเดิมพัน) และคลิก ตกลง คลิก ยกเลิก เพื่อปิดที่วางทิป

หน้าต่างเกม:
ที่ครึ่งบนของหน้าต่างเกมประกอบด้วยแผง 3 แผง

ที่แผงตรงกลางคือการถ่ายทอดวีดิโอของดีลเลอร์ คลิกปุ่มที่มุมซ้ายบนของแผงนี้ เพื่อซ่อนภาพการถ่ายทอดวีดิโอ คลิกที่ปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อแสดงภาพการถ่ายทอดวีดิโอดังเดิม คลิกปุ่มตัวเลขต่าง ๆ เพื่อสลับไปมาระหว่างการถ่ายทอดวีดิโอของกล้องต่าง ๆ

ถ้าโต๊ะเกมที่ท่านเลือกรองรับโหมดเต็มหน้าต่าง จะมีปุ่มแสดงอยู่ที่มุมขวาบนของแผงนี้ คลิกปุ่มนี้เพื่อสลับไปที่โหมดเต็มหน้าต่าง ตัวเลือกนี้จะรวมโต๊ะเกมเข้ากับหน้าจอวีดิโอ และขยายหน้าต่างเกม หากต้องการปิดหน้าจอแบบเต็มหน้าต่าง ให้คลิกที่ปุ่มโหมดปรกติ ที่มุมขวาบนของหน้าจอแบบเต็มหน้าต่าง

ทางด้านขวาและด้านซ้ายของการถ่ายทอดวีดิโอ คือแผงข้อมูลของเกม ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย จะแสดงเงินเดิมพันของท่าน และจำนวนเงินรางวัลของรอบที่แล้วที่ท่านได้เล่นไว้ ท่านจะเห็นชื่อโต๊ะและชื่อของดีลเลอร์ที่ด้านบนของแผงทางด้านขวา

ในแท็บการสนทนา ให้กรอกข้อความของท่านลงในช่องข้อความที่ด้่านล่างของแผงนี้ แล้วคลิก ส่ง ข้อความของท่านจะแสดงขึ้นมาพร้อมกับข้อความของคนอื่น ๆ ที่ตรงกลางของแผงนี้

แถบข้อมูลจะแสดงถึงขีดจำกัดเงินเดิมพันรวมต่ำสุด และค่าเดิมพัน Straight Up สูงสุด

เวลาของเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบัน และรหัส ID เฉพาะรอบเกม จะอยู่เหนือ ไลฟ์ตรีมมิ่งวินโดวส์

แท็บ ประวัติ แสดงผลลัพธ์ในรอบเกมที่ผ่านมา

แถบเลื่อนประวัติ แสดงอยู่ข้างบนแท็บการสนทนา แถบเลื่อนประวัติ แสดงผลของเกมล่าสุด 30 รอบสำหรับโต๊ะรูเล็ตแต่ละโต๊ะที่อยู่บนไซต์นั้น ใช้ลูกศรเลื่อนทางด้านขวาและด้านซ้ายของชื่อโต๊ะเกมเพื่อสลับระหว่างโต๊ะเกมรูเล็ตและผลของเกม

แท็บ อัตราการจ่าย แสดงอัตราการจ่ายสำหรับการเลือกเดิมพันแบบต่าง ๆ

แท็บ สถิติ จะแสดงสถิติของเกมที่เล่นไว้ล่าสุด 500 รอบ แท็บนี้ประกอบด้วยหน้าจอ 2 หน้า หน้าแรกแสดงตัวเลขที่ฮิตบ่อย และตัวเลขที่ไม่ค่อยฮิต ส่วนอีกหน้าหนึ่งแสดงการแบ่งสรรผลลัพธ์ของเดิมพันภายนอก คลิกปุ่มลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างหน้าต่าง ๆ ตัวเลขที่ฮิตบ่อยหมายถึงตัวเลขที่ตกลงในเพลารูเล็ตมากที่สุด ส่วนตัวเลขที่ไม่ค่อยฮิตหมายถึงตัวเลขที่ตกลงในเพลารูเล็ตน้อยที่สุด การแบ่งสรรผลลัพธ์ของเดิมพันภายนอกได้แสดงไว้ตามประเภทต่อไปนี้: สีแดง/เลขศูนย์/สีดำ, เลขคู่/เลขศูนย์เลขคี่, 1-18/เลขศูนย์/19-36, 12 แรก / 12 ที่สอง / 12 ที่สาม

จำนวนเงินที่แสดงอยู่ข้างใต้แท็บสถิติคือจำนวนเงินรางวัลของผู้ชนะเงินรางวัลสูงสุด จำนวนเงินรางวัลนี้จะยึดตามจำนวนเงินรางวัลที่ชนะรวมทั้งหมด รวมทั้งเงินรางวัลไซด์เบ็ท จากหนึ่งรอบเกม

Cเดิมพันสุดท้ายและเดิมพันสมบูรณ์
ที่ข้างใต้แผงข้อมูลของเกมทางด้านซ้าย คือส่วนของ เดิมพันสุดท้ายและเดิมพันสมบูรณ์ ตัวเลือก เดิมพันสุดท้ายและเดิมพันสมบูรณ์ ช่วยให้ท่านสามารถวางเดิมพัน หลายเดิมพันได้โดยไม่ต้องคลิกเมาส์หลาย ๆ ครั้ง
เดิมพันสุดท้าย (FINAL BET)
เดิมพันสุดท้ายจะรวมตำแหน่งการวางเดิมพันทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยเลขที่ท่านเลือก (0-9) รวมทั้งตัวเลขนั้นเองด้วย ในการวางเดิมพันสุดท้าย ให้คลิกที่เลข 0 - 9 ที่ท่านต้องการในแผงเดิมพันสุดท้าย เกมจะวางเดิมพันบนตำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถวางเดิมพันสุดท้ายได้มากกว่าหนึ่งเดิมพัน หากเงินเดิมพันยังไม่เกินขีดจำกัดของโต๊ะ
เดิมพันสมบูรณ์ (COMPLETE BET)
เดิมพันสมบูรณ์จะครอบคลุมตำแหน่งในการวางเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่ระบุ ตำแหน่งของการวางเดิมพันสมบูรณ์จะครอบคลุม: เดิมพันสเตรท, เดิมพันสปริท, เดิมพันมุม, เดิมพันสตรีทและเดิมพันไลน์ ที่ตรงกับตัวเลขที่เลือก (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งการวางเดิมพันได้จากกติกาเกมรูเล็ต) หากต้องการวางเดิมพันสมบูรณ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สมบูรณ์ แล้วคลิกตัวเลขที่ต้องการบนโต๊ะเกม เกมจะวางเดิมพันบนตำแหน่งที่ตรงกับเดิมพันสมบูรณ์และตำแหน่งของตัวเลขที่เลือก

เดิมพันสมบูรณ์ครึ่งหนึ่ง (HALF COMPLETE BET)
เดิมพันสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งจะครอบคลุมตำแหน่งการวางเดิมพันต่าง ๆ เหมือนกับเดิมพันสมบูรณ์ แต่ไม่รวมเดิมพันสตรีทและเดิมพันไลน์ หากต้องการวางเดิมพันสมบูรณ์ครึ่งหนึ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สมบูรณ์ครึ่งหนึ่ง แล้วคลิกตัวเลขที่ต้องการบนโต๊ะเกม เกมจะวางเดิมพันบนตำแหน่งต่าง ๆ ที่ตรงกับเดิมพันสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งและตำแหน่งของตัวเลขที่เลือก

ปุ่ม

วางเงินเดิมพันใหม่ วางเดิมพันเท่ากับที่ได้เล่นในรอบที่แล้วและยืนยัน
เคลียร์ เงินเดิมพัน เคลียร์เงินเดิมพันของท่านบนโต๊ะ
ตกลง คลิกปุ่มนี้เมื่อท่านได้วางเดิมพันของท่านเรียบร้อยแล้วเพื่อตกลงการวางเดิมพัน – เงินเดิมพันของท่านจะไม่นับหากไม่ได้ทำการตกลง


ที่ขอบด้านล่างของหน้าต่างเกมแสดงแถบเครื่องมือของคาสิโน ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน – ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นเงินที่ท่านสามารถใช้ในการเล่นเกมคาสิโนได้

เมนู – เมนูนี้ประกอบด้วยฟังก์ชันยอดนิยมต่าง ๆ

หากคลิกที่ปุ่ม ประวัติ (ไม่สามารถใช้ได้ในโหมดออฟไลน์) จะเป็นการเปิดหน้าต่างประวัติของเกมนี้ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของรอบเกมต่าง ๆ ที่ท่านเพิ่งเล่นไป

ฟังก์ชัน ตัวเลือก อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนคุณภาพของเสียงและการตั้งค่าต่าง ๆ ในการเล่นเกม หากกดปุ่ม ความช่วยเหลือ จะเป็นการเปิดบทความวิธีเล่นซึ่งท่านกำลังอ่านอยู่ในขณะนี้

ฟังก์ชัน สนับสนุนออนไลน์ อนุญาตให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

ปิด – ปุ่มนี้จะมีอยู่เฉพาะในเวอร์ชั่นดาวน์โหลดของเกมนี้เท่านั้น

การคลิกปุ่มนี้ จะเป็นการปิดหน้าต่างเกมและกลับไปที่ล็อบ

ปุ่มลัด
หากท่านต้องการ ท่านสามารถกดปุ่มต่อไปนี้บนคีย์บอร์ดแทนที่คลิกปุ่มบนหน้าจอ

TAB แท็บระหว่างบรรดาปุ่มบนหน้าจอ
ENTER คลิกปุ่มที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบัน
SPACEBAR วางเดิมพันเท่ากับที่ได้เล่นในรอบที่แล้ว (เหมือนกันกับปุ่ม Rebet).
NUMBER KEYS เลือกชิปหนึ่งอัน กดปุ่มตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเลือกชิปที่แตกต่างกัน จำนวนของปุ่มฟังก์ชันขึ้นอยู่กับชิปที่อนุญาตให้ผู้เล่นปัจจุบัน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้.
ESC ออกจากเกมและกลับล็อบบี้


โน้ตสำหรับมหาชนะ
จำนวนเงินรางวัลเป็น $10,000 หรือมากกว่าก็ถือว่าเป็นมหาชนะ เกมส์ที่ได้รับมหาชนะจะต้องตรวจสอบโดยโอเปอร์เรเตอร์ที่ทำการ

คำอธิบายเกี่ยวกับการขัดข้อง การขัดข้องจะทำให้อัตราจ่ายและเกมไม่มีผล

หมายเหตุสำหรับการตัดสาย
หากท่านถูกตัดสายจากอินเตอร์เนทเมื่ออยู่ในรอบเกมเล่นเป็นเงินสด โปรด ต่อเข้าอินเตอร์เนทใหม่ และล็อคกลับคาสิโน่อีกครั้ง ระบบจะนำท่านตรงไปเวอร์ชั่น non-liveของเกมที่ท่านกำลังเล่นเพื่อให้ท่านสามารถเล่นเกมให้จบ โปรดทราบว่า ไพ่อยู่บนโต๊ะจะถูกนำเข้ารอบเกมอย่างนี้เมื่อตัดสายเท่านั้น ในบางกรณี วีดีโอสตรีมอาจให้ท่านสามารถเห็นไพ่ที่เจ้ามือดึงออกหรือเปิดหลังจากท่านตัดสายไปแล้ว ไพ่เหล่านี้จะไม่ถูกนำไปรอบเกม non-live

หากท่านเข้าร่วมโต๊ะนี้อีกครั้งก่อนจบรอบนี้ ท่านสามารถเล่นต่อ ท่านจะมีเวลาเหมือนปกติเพื่อตัดสินใจการเลือกของท่าน

คุณยอมรับว่าการกำหนดและพิจารณานโยบายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท, บริษัทมี อำนาจโดยสมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก, หยุดชั่วคราว, เอาออก, แก้ไขหรือ การเริ่มต้นเล่นเกมส์ใหม่ในเกมส์ใดๆ หรือการแข่งขันใดๆ บนคาสิโนออนไลน์, หรือปฏิเสธหรือยกเลิกการพนัน ซึ่งเป็นเหตุผลโดยไม่เจตนา, ผลจากสงคราม, ความหายนะธรรมชาติ, ความล้มเหลวของกระแสไฟฟ้า, ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับมนุษย์ หรือความผิดพลาดหรือความประมาท โดยลูกจ้างบริษัทในการละเมิดของมาตรฐาน อุตสาหกรรมของงาน, การทำงานผิดพลาดของโปรแกรมซอฟต์แวร์, และเหตุการณ์ บังคับอื่นใด การตัดสินของบริษัทถือว่าสิ้นสุดและเป็นข้อผูกมัด

   
แจ็คพ็อต ทั้งหมด (USD)
  GambleAware UK  Isle of Man       18+ Only   First Cagayan Leisure & Resort Corp.   Like Us on Facebook  Follow Us on Twitter  RSS Feeds  See us on Youtube
ยุโรป เวอร์ชั่น
PACIFIC SEA INVESTS S.A. Limited
Sovereign House, 14-16 Nelson Street, Douglas
Isle of Man IM1 2AL., British Islands United Kingdom
เอเซีย เวอร์ชั่น
PACIFIC SEA BPO Services Inc.
24F Yunchengco Tower 1 RCBC Plaza, 6819 Ayala Avenue
Makati City, Philippines 0727
เกี่ยวกับเรา  |   ช่วยเหลือ  |  คำถามที่พบบ่อย  |  เงื่อนไขและกติกา  |  นโยบายของบริษัท  |  เงื่อนไขบังคับใช้  |  เพื่อร่วมงานกับเรา  |   ติดต่อเรา
© ลิขสิทธิ์ 2011 แปซิฟิคซี อินเวส